LEKCIE:

Pokročilejší - PIATOK 18:30 - 20:00

Začiatočníci - PIATOK 20:00 - 21:30

Opakovacia lekcia - PONDELOK 20:00 - 21:30

SEMINÁR:

KAŽDÝ PÁRNY UTOROK 20:00 - 21:30

MOŽNOSŤ PRAKTIKOVAŤ - TERMÍN PODĽA DOHODY


Cena:

Páry: 8 EUR / osoba / lekcia / seminár

Páry 56 EUR / pár / masiac (4 lekcie) - 8 EUR zľava

Jednotlivec 10 / EUR žena / lekcia

Jednotlivec 5 / EUR muž / lekcia

Opakovacia lekcia: 4 EUR / osoba / lekcia

PRAKTIKÁ: 4 EUR / osoba / lekcia