Pokročilejší - PIATOK 19:00 - 20:30

Začiatočníci - PIATOK 20:00 - 21:30


Cena:

Páry: 8 EUR / osoba / lekcia

Páry 56 EUR / pár / masiac (4 lekcie) - 8 EUR zľava

Jednotlivec 10 / EUR žena / lekcia

Jednotlivec 5 / EUR muž / lekcia