Krst slovenského prekladu knihy:

TANGO TANEC - Improvizácia