Viac

Automata - Ak vieš počítať, vieš tancovať.mp4

Rytmus - Pulso - Metro marcato - Beat

Prvá éra (1860 - 1890): Choreografické zadržanie

Prvá éra nám hovorí o prvom klíčení, o pôvode. V tomto období sa choreografia tancuje bez definovanej hudby. Inými slovami, môžeme hovoriť o pôvode, kde sa vytvára tanečný spôsob a nie tanec; pretože bol tancovaný spôsobom a choreografickou formou s hudbou tej doby: 

vals, polka, mazurka, chotis, paso doble, cuadrilla, habanera, milonga, a tak ďalej.

Takt - Measure - Metro - Compás