Registrácia 

10:00 - 11:00

SEMINÁRE

11:00 - 12:30  

Obed

13:30 - 15:00 

15:30 - 17:00

MILONGA

20:00 - 24:00

Cena: 60 EUR / pár, 40 EUR / jednotlivec

Obed: 10 EUR/ osoba

Cena len na milongu - dobrovoľná